Hello children!!- witajcie drogie dzieci!!

Zapraszam was dzisiaj do zabawy z językiem angielskim. Przypomnimy sobie temat, który ostatnio omawialiśmy: "Pet race."- wyścigi zwierzątek domowych! Otwórzcie karty pracy na stronie 41, tam znajdziecie znane juz nam postacie: mouse- myszkę, fish( fisz), cat(ket), rabbit(rabit)- zając, parrot(parot)- papuga, a dog.

Posłuchajcie: 

1.A mouse can(ken) run(ran). Yes or no? Yes!- myszka potrafi biegać.

2.A fish can run. Yes or no- tak lub nie? No!

3.A parrot can fly(flaj). Yes or no? Yes! - papuga potrafi latać?

4.A rabbit can fly(flaj). Yes or no? No!- królik potrafi latać?

5. A fish can swim. Yes or no? Yes!

6.A parrot can swim(słim). Yes or no? No!

7.A rabbit can jump(dżamp). Yes or no? Yes!

Wykonacie ćwiczenie 1,2, i 3 -połączcie medale z zawodnikami- przypomnijcie sobie kto zwyciężył wyścig?

Show(szoł) me the fish- pokażcie rybkę! Show me the rabbit- pokazcie królika!- pokazujemy pacynkę wypchniętą z papieru. Show me a mouse!- pokażcie myszke! 

Zapraszam was do wypchnięcia zwięrzatek, które macie z tyłu książki i zabawy nimi wg. własnego pomysłu- posługując się zwrotami poznanymi na zajęciach z przerabianego materiału.

Wesołej zabawy- Have fun children!! See you soon!!