Witajcie drogie dzieci!! Hello children!

How are you?? Jak się macie? What the weather like today? jaka mamy dzisiaj pogodę? It is suuny day- jest słoneczny dzień; It is raining day- dzisiaj jest deszczowo; It is windy- jest wietrznie; It is snowing-pada śnieg

Przypomnijmy sobie nazwy dni tygodnia:

Monday, Tuensday, Wensday, Thursday, Friday, Saturday, Sanday