RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

 

OD 8:00 DO 13:00

 

 

 

6:00-8:00       schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów
                         dzieci,

                         praca indywidualna  w małych zespołach, zabawy integrujące grupę;

                         ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np: rozwijające percepcję

                         wzrokowo- słuchową, grafomotorykę, zabawy logopedyczne),                   

 

8:00-9:00      zabawy stoliczkowe, układanki, gimnastyka poranna, przygotowanie do śniadania,

 

9:00-9:20    śniadanie,

     

9:20-9:30       przygotowanie do zajęć, 

 

9:30-10:30     realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka,

                          zgodny z jego   możliwościami,

 

10:30-11:45    pobyt w ogrodzie przedszkolnym, organizacja gier, zabaw

                           ruchowych, zajęć sportowych, obserwacji przyrodniczych, prac

                           gospodarczych, porządkowych, 

 

11:45-12:00    zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu,

 

12:00-12:30    obiad,

12:30-13:00     rozchodzenie się dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie  

                           na czas realizacji podstawy programowej:

     

w grupie maluchów i młodszaków  – od 12:30  do14:00– odpoczynek poobiedni, leżakowanie, 

 

 

w grupie starszej – od 12:30  do 14:00 – ćwiczenia relaksacyjne, zabawy wyciszające, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy dowolne według zainteresowań   i  podejmowane z inicjatywy dzieci, indywidualna praca z dzieckiem – monitorowanie, korygowanie i wspieranie rozwoju; udział w zajęciach i zabawach rozwijających indywidualne zainteresowania i zdolności; zabawy na powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne podejmowane z inicjatywy dzieci, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek; słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek) 

 

14:00-14:20     podwieczorek, 

 

14:20-17:00   zabawy dowolne, dydaktyczne, konstrukcyjne, czynności  

                           opiekuńcze, samoobsługowe organizacyjne, rozchodzenie się

                           dzieci do domów.