Nazwa Przedszkola

 Przedszkole Nr 1 w Pszczynie

Imię i nazwisko dyrektora placówki

Ewa Pławecka

Adres

Pszczyna , ul.

Jana Kupca 1

tel.   

32210 3592

fax.

322103592

 

e-mail

 p1pszczyna@pze-pszczyna.pl

Imię i nazwisko autora

Małgorzata Szklany, Joanna Kubis-Janosz, Joanna Chmielarz

Tytuł :         ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”

Opis działania

Ruch i wysiłek fizyczny dla dzieci w wieku 5-6 lat jest   istotny w rozwoju sprawności ruchowej  . W czasie pobytu dzieci w przedszkolu inicjuje  się wiele  sytuacji , zabaw ruchowych , ćwiczeń gimnastycznych   w celu zaspakajania naturalnej potrzeby ruchu . Wychodząc  naprzeciw tym potrzebom oraz chcąc wzbogacić ofertę zajęć  przedszkole w ubiegłym roku  nawiązało współpracę z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Pszczynie , oraz ze Szkołą Podstawową nr 15 w Jankowicach w celu zorganizowania dla dzieci nauki pływania oraz jazdy na łyżwach.  Poprzez te działania przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku . Zdrowy tryb życia, oraz wzbudza potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu mobilizując także Rodziców .Zajęcia te odbywają się systematycznie w okresie roku szkolnego . W miesiącach jesiennych : październiku  listopadzie i  na wiosnę od marca do czerwca dzieci mają zajęcia na basenie w szkole w Jankowicach  . W okresie zimowym od grudnia do końca lutego  korzystają z lodowiska zorganizowanego na runku miasta . Przed zorganizowaniem tych zajęć nauczycielki poszczególnych grup omówiły z dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z basenu i lodowiska  oraz poprawnego zachowania się w autokarze.  Zarówno w ubiegłym roku jak i w tym  zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę. W pracy nad realizacją tego programu zaangażowani są nauczyciele , woźne oddziałowe, oraz Rodzice którzy pomagają w sprawowaniu opieki  rozbieraniu i ubieraniu dzieci .

Cele działania

-     Dzieci nabywają sprawności  ruchowe,

-     hartują się i uodparniają się na drobne infekcje,

-    poznają  zasady właściwego i bezpiecznego  zachowania

     się w czasie korzystania z lodowiska i basenu oraz ze

     środków transportu,

-    wiedzą co  może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka w

     czasie złego zachowanie w czasie zajęć  ruchowo-

     sportowych,

-    doskonalą nawyki dbałości o własną garderobę,

-    doskonalą sprawność samoobsługową.

 

Efekty

  • Dzieci są  sprawne fizycznie.
  • Są zdyscyplinowane.
  • Dzieci poprzez kontakt z powietrzem i wodą są zahartowane.
  • Znają zasady bezpiecznego korzystania lodowiska oraz wiedzą jak zachowywać się na basenie .
  • Dzieci w różnym stopniu opanowały podstawowe figury  jazdy na łyżwach.
  • Ujawnił się  talent , dziewczynka o imieniu Jagoda po założeniu łyżew  potrafi sprawnie poruszać się na łyżwach z wydłużeniem poślizgu , stosuje  zmiany kierunków w czasie jazdy ,oraz zatacza łuki w prawo i w lewo.
  • Dzieci oswoiły   się z wodą na basenie , zanurzaniem się, przyjmowaniem rożnych pozycji, skakaniem  do wody na nogi. Próbują pływać.
  • Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach , które dostarczają  im wiele przyjemności i radości .
  • Podejmują coraz to nowe wyzwania przez co  uczą się pokonywać trudności.
  • Dbają o swoje rzeczy np: ręcznik, klapki itp.

Rady i przestrogi

Przygotowanie tego programu wymagało dobrego przemyślenia i przygotowania logistycznego. Trzeba było dopasować przewóz dzieci do godzin zajęć . W zajęciach na basenie biorą  udział  dwie grupy , natomiast w nauce jazdy trzy grupy dzieci. Należy zapewnić należytą ilość opiekunów . W celu sprawnego zakładania łyżew trzeba znać rozmiar obuwia dzieci, aby sprawnie przebiegało wypożyczanie łyżew na lodowisku . Dzieci korzystające  z basenu mają przygotowane plecaki ze swoim ręcznikiem , klapkami , czepkiem okularami .Należy zapewnić opiekę dzieciom, które ze względów zdrowotnych w danym dniu nie mogą skorzystać z  zajęć . Trzeba dopasować wydawanie posiłku do godzin zajęć aby dzieci nie były głodne . 

Musi być bardzo ścisła współpraca przedszkola z domem , Rodzice muszą pamiętać o przygotowaniu ubioru i stroju  dziecka do zajęć.

 

 

Sposoby upowszechniania

Strona www. szkoły z prezentacją dobrej praktyki

www.pp8-pszczyna.pl