Tradycyjnie dnia 21 marca wszystkie dzieci z naszego przedszkola pożegnały mroźną zimę. Po wcześniejszym przygotowaniu przez grupy starszaków „Marzanny” i kolorowego wiosennego gaiku udaliśmy się na spacer. Wesołym, głośnym i kolorowym korowodem przemarszowaliśmy uliczkami naszego malowniczego osiedla. Po drodze dzieci wypatrywały oznak wiosny, a instrumentami płoszyły zimę. Na zakończenie odśpiewaliśmy kilka piosenek o tematyce wiosennej. ŻEGNAJ ZIMO, WITAJ WIOSNO! :)