Szanowni Rodzice  !!!

 Uchwała Rady Miasta wprowadza następujące zasady naliczania i rozliczania opłat w pszczyńskich przedszkolach publicznych:

  • w godzinach 8.00 – 13.00 w ramach realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (5 godzin dziennie),
  • za pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu t.j: od 6.00 do 8.00 oraz od 13.00 do 17.00 naliczana będzie opłata 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.

 

W naszym przedszkolu obowiązuje forma rozliczania należności za przedszkole przy użyciu książeczek opłat.

Termin płatności upływa 15 dnia każdego miesiąca.

Książeczki  należy zwracać do wyznaczonych skrzynek do 20 dnia każdego miesiąca.

Serdecznie dziękujemy za współpracę.