Izabella Ananicz nauczyciel
Irena  Andryanczyk nauczyciel
Joanna Chmielorz nauczyciel
Sylwia Fyrla nauczyciel
Joanna Kubis-Janosz nauczyciel
Olga Pietraszczyk nauczyciel
Ewa Pławecka nauczyciel
Dorota Pustelnik nauczyciel
Małgorzata  Szklanny dyrektor
Ewa Danilewicz nauczyciel
Sylwia Suchy logopeda/psycholog
Anna Tomanek nauczyciel