Anna Machulec nauczyciel
Irena  Andryanczyk nauczyciel
Joanna Chmielorz nauczyciel
Agnieszka Kozik nauczyciel
Joanna Kubis-Janosz nauczyciel
Olga Pietraszczyk nauczyciel
Magdalena Stępień  nauczyciel
Dorota Pustelnik nauczyciel
Ewa Pławecka dyrektor
Beatrycze Gawrońska - Bednarczyk
logopeda
Dominika Wala-Kik psycholog
Anna Tomanek nauczyciel