Izabella Ananicz nauczyciel
Irena  Andryanczyk nauczyciel
Joanna Chmielorz nauczyciel
Agnieszka Kozik nauczyciel
Joanna Kubis-Janosz nauczyciel
Olga Pietraszczyk nauczyciel
Ewa Pławecka nauczyciel
Dorota Pustelnik nauczyciel
Małgorzata  Szklanny dyrektor
   
Sylwia Suchy logopeda/psycholog
Anna Tomanek nauczyciel