nauczyciel wychowawca: mgr Anna Tomanek

nauczyciel:

woźna oddziałowa: Renata Prusek

pomoc nauczyciela: Iwona Gajda

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 8.00-16.00