nauczyciel wychowawca: mgr Joanna Chmielorz

nauczyciel: mgr Olga Pietraszczyk

woźna oddziałowa: Mirosława Pala

pomoc nauczyciela: Ewa Hess

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 8.00-16.00