nauczyciel wychowawca: mgr Dorota Pustelnik

nauczyciel: mgr Ewa Pławecka

woźna oddziałowa: Barbara Mazur

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 8.00-16.00