nauczyciel wychowawca: mgr Joanna Kubis-Janosz

nauczyciel: mgr Joanna Chmielorz

pomoc nauczyciela: Dorota Kudela

woźna oddziałowa: Aneta Sztenderewicz

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 7.00-17.00