Krótki rys historyczny Naszego Przedszkola

Dawno, dawno temu za górami, za lasami w pewnym mieście Pszczynie, na Koloni Powstańców Śląskich

rozpoczęła się budowa nowego przedszkola.

W lutym 1960 roku  został powołany przez PPRN w Pszczynie Komitet Budowy Przedszkola, jego przewodniczącym został Kazimierz Tulaja.

Hasłem przewodnim  stały się słowa  Władysława Gomułki:

 

"Wysiłkiem całego narodu zbudujemy 1000 szkół na Tysiąclecie"

 

 

Dwa lata ciężkiej pracy zaowocowały otwarciem przedszkola. A było to 20 lipca 1962 roku.

Inwestorwem budowy był:Prez. Pow. Rady Narodowej - Inspektorat Inwestycji w Pszczynie, którego inspektorem był ob. inż Goszyc.

Prace budowlane wykonywało:Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Pszczynie, którego prezesem był ob. inż. Bankiel.

Kierownikiem budowy był ob. inż Grzegorczyk.

 

 

Pierwotna nazwa przedszkola brzmiała: Przedszkole Publiczne nr 8 im. Hanki Sawickiej

i funkcjonowały w nim cztery oddziały przedszkolne. 

Pierwszą Panią Dyrektor była Maria Zabłocka.

 

 

 

Już 1 września 1962 roku przedszkole tętniło życiem. Przestronne sale, wyposażone w nowe sprzęty i zabawki stały się  wspaniałym miejscem do nauki i zabawy dla prawie 120 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowała odpowiednio wykształcona kadra pedagogiczna.

W czasie prawie 50 lat istnienia przedszkole opuściło około 2 tysiące absolwentów.

Kolejne lata działalności przedszkola dawały radość kolejnym pokoleniom dzieci.

Wspólna nauka, zabawa, udział w przedstawieniach były dla maluchów niezwykłym przeżyciem.

Cykl corocznych uroczystości pozwalał dzieciom  na wszechstronny rozwój oraz dawał możliwość zaistnienia i "bycia" małym aktorem. Dzień Matki, Ojca, Babci i Dziadka obfitowały  w radość dla dzieci i całych  ich rodzin.

Uroczyste spotkania wigilijne, odwiedziny dzieciątka, jasełka - wprowadzały w życie przedszkola radosny nastrój świąteczny.

Atmosfera Świąt Wielkanocnych była równie uroczysta.

 

Końcem lat siedemdziesiątych z okazji 25-lecia PTL -u Komitet Rodzicielski wybudował  w ogrodzie przedszkola

"Brodzik - fontannę" dla dzieci.

 

Niestety nie zawsze chwile w Naszym Przedszkolu były radosne. 22 listopada 1998 roku w godzinach nocnych w przedszkolu wybuchł pożar. Była to tragiczna noc. Pożar strawił całą kancelarię, gabinet lekarski, pokój nauczycielski. Zniszczeniu uległa także sala młodszaków i korytarz. Spłonęło mnóstwo dokumentów, w tym również Kronika Przedszkola.  Widoczne tutaj zdjęcia stanowią I część Kroniki PP8. Już następnego dnia po tym smutnym wydarzenie rozpoczął się remont.

Na przełomie lipca i sierpnia 2016r. został zburzony i na nowo wybudowany taras naszego przedszkola. Utworzono dwa zejścia do ogrodu oraz 'zimową zjeżdżalnię'.

Końcem października 2016 r. konieczna była naprawa kanalizacji, dlatego demontażowi uległa jedna z sal przedszkolnych. Niezbędne było przerwanie zajęć dydaktycznych na kilka dni.

Dzięki głosom mieszkańców na projekt budżetu obywatelskiego, pod koniec listopada 2016r. wzbogacono nasz plac zabaw. W ogrodzonej stanął "Statek" oraz zadaszone miejsce do odpoczynku, które będą służyły przedszkolakom oraz innym dzieciom mieszkającym na osiedlu Powstańców Śląskich.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr VI/80/19 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany nazw przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna  od 1 września 2019r.  Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie otrzymało nowy numer i nosi nazwę: PRZEDSZKOLE NR 1 W PSZCZYNIE

 

Jak już wcześniej wspomniano, pierwszą Panią Dyrektor była Maria Zabłocka, były to lata 1962- 1970.

Kolejno funkcje te sprawowały:Maria Szynkowska, Otylia Jany oraz mgr Barbara Szyszka.

Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, w sumie  uczęszcza do nas 125 dzieci, od 1992 do końca listopada 2020 roku

Dyrektorem była mgr Małgorzata Szklanny.

Następnie powierzenie obowiązków dyrektora objęła mgr Ewa Pławecka-wieloletni nauczyciel naszego przedszkola.

Opiekę nad dziećmi sprawują odpowiednio wykwalifikowane nauczycielki wspierane przez pozostały

personel przedszkola.