Opłaty !

Szanowni Państwo :

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Pszczyna

Opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu.

Dziecko niepełnosprawne 25gr za każdą rozpoczętą godzinę

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 2/2021 z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki                                    w Przedszkolu nr 1 w Pszczynie :

Śniadania – 2,00zł

Obiady – 4,00zł

Podwieczorek – 2,00zł

Opłaty za posiłki wnoszone są na wskazane indywidualne konto bankowe.

Opłaty naliczane są wg Punktualnika ( czytnika kart)

Godziny podane na dzienniku są godzinami pracy oddziału.

Kwota do zapłaty zostaje przesyłana przez dziennik elektroniczny do rodziców do 10 dnia każdego miesiąca.

Terminem płatności są 2 tygodnie po otrzymaniu kwoty do zapłaty

Serdecznie dziękujemy za współpracę.