Drodzy Rodzice!

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późniejszymi zmianami) należy do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, wydać informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Powyższą informację sporządza się na wzorze MEN-I/74.

 

Ze względu na zagrożenie COVID-19, informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej została przeprowadzona bez udziału dziecka i wyłącznie na podstawie diagnozy wstępnej (wrzesień, październik), kart pracy, prac plastycznych i obserwacji, która trwała do 11.03.2020 roku.

 

Drodzy Rodzice, informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole przeznaczona jest wyłącznie dla Was.

 

Zapraszam do odbioru dokumentu z przedszkola 30.04.2020 /czwartek/ od godziny 13.00 do 16.00.

 

wychowawca : Anna Tomanek