Temat: TRAKTOR

Wiersz pt. "Traktor": Stoi traktor na podwórzu, zabłocony, cały w kurzu. Latem pełni ważną rolę, bo wyjeżdża często w pole, ciągnie orze i bronuje- bardzo ciężko tam pracuje.- dzieci opisuja wygląd traktora, przeliczają ile ma kół? porównują wielkości tych kół, doskonalą kolorowanie lub rysowanie drogi i traktora.

CELE: rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych; kształcenie umiejętności dostrzegania i tworzenia regularności rytmicznych. ZABAWY Z FIGURAMI GEOMETRYCZNYMI Rodzice wycinają po pięć figur geometrycznych różnej wielkości- koła, trójkąty, kwadraty, prostokąty. ( można wykorzystać kolorowe gazety, zamalowane przez dzieci kartki, lub papier kolorowy jeśli jest w domu.)

1. Wycięte figury rozkładamy na stole i prosimy dziecko by podało np. 2 koła, 3 trójkąty itp. Następnie rodzic bierze do ręki np. 4 prostokąty, a dziecko mówi jaka to figura i przelicza. Jeśli dziecko nie pamięta nazwy figury, przypominamy mu.

2. Rodzic układa na stole prosty układ rytmiczny( dwie sekwencje) np. koło, kwadrat, a dziecko kontynuuje układanie rytmu. Jeżeli dziecko radzi sobie z układaniem rytmu można podobne ćwiczenia realizować przemiennie w następujący sposób: - dorosły układa rytm ( dwie albo trzy sekwencje) odczytuje go i dziecko kontynuuje; - dziecko układa rytm, odczytuje, a rodzic kontynuuje układanie.

3. Proponujemy dziecku żeby z figur geometrycznych ułożyło traktor wg niżej podanego wzoru albo wg własnego pomysłu. image.png