nauczyciel wychowawca: mgr Izabella Ananicz

nauczyciel: mgr Dorota Pustelnik

woźna oddziałowa: Agnieszka Ryguła

pomoc nauczyciela: Joanna Goczoł

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 6.00-16.00