nauczyciel wychowawca: mgr Joanna Kubis-Janosz

woźna oddziałowa: Aneta Sztenderewicz

pomoc nauczyciela: Dorota Kudela

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 7.00-16.00