nauczyciel wychowawca: mgr Ewa Pławecka

nauczyciel: mgr Irena Andryanczyk

woźna oddziałowa: Magdalena Stępień

pomoc nauczyciela: Róża Steinke

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 8.00-16.00