nauczyciel wychowawca: mgr Anna Tomanek

nauczyciel: mgr Ewa Danilewicz

woźna oddziałowa: Renata Prusek

pomoc nauczyciela: Iwona Gajda

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 7.00-17.00