nauczyciel wychowawca: mgr Olga Pietraszczyk

nauczyciel: mgr Agnieszka Kozik

pomoc nauczyciela: Ewa Hess

woźna oddziałowa: Barbara Mazur

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 7.00-16.00