nauczyciel wychowawca: mgr Izabella Ananicz

nauczyciel: mgr Sylwia Fyrla

pomoc nauczyciela: Róża Steinke

woźna oddziałowa: Agnieszka Ryguła

ODDZIAŁ CZYNNY W GODZINACH: 6.00-16.00