Aktualności »

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PILGRIM

      24 03.br odbyła się Międzynarodowa Konferencja „PILGRIM”. Nasze przedszkole włączyło się w działania tego Ruchu już w ubiegłym roku. Ruch „Pilgrim” to pewien system wychowawczy opierający się na czterech obszarach działalności człowieka: ekologii, ekonomii, edukacji i duchowości. W początkowej fazie skierowany był jedynie do młodzieży mieszkającej w Wiedniu. Z czasem działania twórców Ruchu przekroczyły granice Austrii i zakiełkowały w innych krajach Europy. Cechą charakterystyczną ruchu PILGRIM jest jego praktyczne podejście do działań , przede wszystkim działań edukacyjnych. Nasza grupa zaprezentowała szerokie spektrum działań od ekologicznych (audycja radiowa „Wiosenna łąka”, sadzenie drzew) poprzez ekonomiczne ( samodzielne wypieki i przetwory),
edukacyjne ( wykorzystanie energii wiatrowej, akcje charytatywne), oraz budzenie świadomości przynależności do małej Ojczyzny ( zajęcia regionalne, patriotyczne ).Nasze poczynania zostały bardzo wysoko ocenione, czego efektem jest uzyskanie Certyfikatu Ruchu PILGRIM oraz krzaczka borówki amerykańskiej jako symbolu ciągłego wzrostu – zaangażowania. Hasło ruchu PILGRIM brzmi „ Świadomie żyjąc budujesz przyszłość". Podstawą świadomego życia są działania proekologiczne, zgodne z uczciwą ekonomią i uwzględniające działania prospołeczne. Tak żyjąc kształtuje się w sobie człowieka wrażliwego, uduchowionego, budującego lepszą przyszłość świata.


Zdjęcia: