Pliki do pobrania

informacja

Aktualności »

Badania naukowe-ankietowe dzieci i młodzieży (Covid-19)

Szanowni Rodzice,

Proszę o wsparcie w szkołach i przedszkolach  naszej gminy badań naukowych prowadzonych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

W załączniku znajdziecie Państwo szczegółowe informacje, a poniżej wyjaśnienia współautorki badań  i linki do ankiet:

 

(…) Badania prowadzone są we współpracy z naukowcami na całym Świecie, dlatego ich zakres nabiera bardzo ważnego dla świata wymiaru walki z siedzącym trybem życia wśród dzieci i młodzieży obejmującym wszechobecne w życiu młodego pokolenia urządzeń elektronicznych. Badania uzyskały pozytywna zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pandemia Covid-19 wpłynęła na ograniczenia z niej wynikające aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2.

Interesuje mnie czy ograniczenia mają związek ze zwiększeniem przez dzieci aktywności z użyciem urządzeń elektronicznych oraz zmianami nawyków zdrowotnych i jakie to będzie miało konsekwencje w niedalekiej przyszłości.

 

Ankiety są anonimowe nie ma więc dodatkowej dokumentacji na wyrażanie zgody na jej wypełnienie.

Ankiety kierowane są do dzieci i młodzieży na każdym poziomie edukacji:

1. przedszkolaki (wypełniają rodzice/prawni opiekunowie) 2. uczniowie szkół podstawowych (wypełniają rodzice z dzieckiem) 3. uczniowie szkół: liceum, technikum, szkoły branżowe (wypełniają uczniowie).

 

ankieta dla przedszkolaków:

https://docs.google.com/forms/d/1X8EdkRAXLvR9Kz7We-M0pCE3aD8JmTmH0g3u4mkjv9o/edit

 

 

ankieta dla uczniów szkół podstawowych:

https://docs.google.com/forms/d/1OWk3wFhQWaLhM3tvRRQjC8G40r_0365h5BUGA3Bhr-M/edit

 

 

ankieta dla nastolatków:

https://docs.google.com/forms/d/1O_orHiUH3htt433KuceVoPb9DBJqjslNZSRSJET8FYA/edit

 

 Ankieta jest dobrowolna a jej anonimowość pozwala na uzyskanie rzetelnych danych. Wyniki posłużą opracowaniom statystycznym i naukowym celem zapoznania się z aktualną sytuacją epidemiczną i konsekwencjami zdrowotnymi wynikającymi z ograniczeń.

 

 Ankieta będzie prowadzona dwukrotnie 1 raz- aktualnie w okresie ograniczeń oraz 2 raz w miesiącach październik/listopad 2020 - marzec

2021 (ankietę przygotuję i wyślę na 2 tygodnie wcześniej z pismem

przewodnim)

Ankieta jest kodowana - i sam wypełniający nadaje na ankietach kod w celu porównania obu badań - liczę się tym, że nie wszyscy, którzy wezmą udział w badaniu 1 podejmą go w badaniu 2. Każdy Wynik jest ważny.

 

Projekt zaplanowany jest na okres 2 lat i (…) planuje się opracowanie adekwatnego do sytuacji w regionie (na podstawie uzyskanych wyników i analiz) zaleceń dla dzieci i młodzieży opartych o rekomendacje WHO i HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)

 

dr hab. n. o zdrowiu Anna Brzęk

Kierownik Zakładu Fizjoterapii

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Z-ca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu tel. kom 60151582